อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุทางรถ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากทำให้การตัดสินใจและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินจะช้าลง

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุรถไฟ/รถไฟฟ้า

ผู้ขับขี่ประมาท ความไม่คุ้นเคยและไม่ชำนาญเส้นทาง ประกอบกับจุดตัดทางรถไฟหลายแห่งไม่มีเครื่องกั้น

อ่านเพิ่มเติม...

จมน้ำ

การจมน้ำในเด็กโตและวัยรุ่นมักเกิดจากการเล่นในน้ำหรือว่ายน้ำ เด็กว่ายน้ำไม่เป็น

อ่านเพิ่มเติม...

อุบัติเหตุทางเรือ

ผู้ขับขี่ขับเรือด้วยความเร็วสูง การบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด เรือที่มีสภาพใช้งานไม่ได้ ชำรุด

อ่านเพิ่มเติม...

เครื่องบินตก

นักบินหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบิน ควรดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม...

ไฟฟ้าช็อต/ไฟฟ้าดูด

ฉนวนไฟฟ้าชำรุด หรือเสื่อมสภาพ.มีสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ หรืออื่นๆ ไปสัมผัสสายไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม...