โรคติดต่อ

อหิวาตกโรค

ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อที่มีชีวิตปนอยู่ เชื้อ El Tor สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

กาฬโรค

เชื้อนี้สามารถแพร่จากสัตว์ไปสู่สัตว์ หรือจากสัตว์ไปสู่คนได้โดยการที่หมัดหนูมีเชื้อโรคกัดคน

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้เหลือง

เกิดในคนและลิงโดยติดต่อจากคนสู่คน เชื้ออาศัยอยู่ในร่างกายของคน มีระยะฟักตัว 3-6 วัน แบ่งเป็น 2 ระยะ

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้กาฬหลังแอ่น

การติดเชื้อจะเกิดเฉพาะจากคนสู่คน ไม่มีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือเป็นแหล่งรังโรค

อ่านเพิ่มเติม...

คอตีบ

อาการจะเริ่มด้วยมีอาการเจ็บคอ มีไข้ต่ำ มีอาการคล้ายไข้หวัดในระยะแรก มีอาการเจ็บคอ

อ่านเพิ่มเติม...

ไอกรน

ระยะฟักตัวของโรคไอกรนคือ ตั้งแต่ติดเชื้อจนกระทั่งแสดงอาการคือ 7-10 วัน

อ่านเพิ่มเติม...

โรคบาดทะยัก

เชื้อโรคบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ผิวหนัง โดยสปอร์ของเชื้อจะปนเปื้อนกับดิน ฝุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

โปลิโอ

เชื้อไวรัสโปลิโอมีแหล่งรังโรคอยู่ในลำไส้ของคน เชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้ในลำไส้

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้หัด

โรคหัดติดต่อกันได้ง่ายมาก โดยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้หัดเยอรมัน

อาการของโรคมักเกิดในช่วง 14-21 วันหลังจากได้รับเชื้อ ผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง

อ่านเพิ่มเติม...

โรคคางทูม

ผู้ป่วย คางทูม จะเป็นไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้อีสุกอีใส

เชื้อไวรัสชนิดนี้จะมีอยู่ในตุ่มน้ำของผู้ที่เป็นอีสุกอีใส และในน้ำลายและเสมหะ

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้หวัดใหญ่

มักเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการไข้สูง 38-41 องศาเซลเซียส หนาว ๆ ร้อน ๆ ปวดเมื่อย

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้สมองอักเสบ

ผู้ที่ได้รับเชื้ออาจมี หรือไม่มีอาการป่วยก็ได้ ประมาณว่าผู้ติดเชื้อ 300 คน อาจป่วยเป็นโรคนี้ได้ 1 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้เลือดออก

โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คน โดยมียุงลาย (Aedes aegypt ) เป็นพาหะที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม...

โรคพิษสุนัขบ้า

ในระยะ 2-3 วันแรก อาจมีไข้ต่ำ ๆ ต่อไปจะมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย

อ่านเพิ่มเติม...

โรคตับอักเสบ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ส่วนมากไม่ทราบว่าติดโรคนี้มาได้อย่างไร การติดต่อของโรคนี้ที่สำคัญมี 4 ทาง

อ่านเพิ่มเติม...

โรคตาแดงจากไวรัส

ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัส จะมีอาการตาแดง เคืองตา ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อ ๆเพราะมีเลือดออกที่เยื่อบุตาขาว

อ่านเพิ่มเติม...

อาหารเป็นพิษ

โดยการกินอาหารทะเลที่ดิบหรือที่ปรุงไม่สุกพอ หรือกินอาหารอื่นที่มีการปนเปื้อน

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้รากสาดน้อย(ไข้ไทฟอยด์)

หลักจากที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อ ก็จะเข้าสู่ระยะฟักตัวของเชื้อโรค อยู่ที่ประมาณ 3 ถึง 21 วัน

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้รากสาดใหญ่

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Rickettsia เป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่าง หลายแบบ

อ่านเพิ่มเติม...

วัณโรค

เชื้อนี้ติดต่อโดยการหายใจ สูดเอาฝอยละอองเสมหะที่ผู้ป่วยปล่อยออกมาอยู่ในอากาศขณะไอ จาม

อ่านเพิ่มเติม...

โรคเรื้อน

ติดต่อกันได้โดยการสัมผัสคลุกคลีและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยระยะติดต่อเป็นเวลานานๆ

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้มาลาเรีย

อาการแสดงของมาลาเรียไม่มีลักษณะพิเศษบ่งเฉพาะ โดยมากจะมีอาการนำคล้ายกับเป็นหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

โรคทริคิโนซิส (trichinosis)

โรคนี้จะแพร่มาสู่คนได้โดยการกินเนื้อสัตว์ ที่มีตัวอ่อนของพยาธิในถุงหุ้มที่แฝงอยู่

อ่านเพิ่มเติม...

โรคคุดทะราด

คุดทะราดเป็นโรคติดต่อชนิดเรื้อรัง สามารถติดต่อไต้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ป่วยเป็นผู้แพร่เชื้อ

อ่านเพิ่มเติม...

โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู)

เชื้อโรคฉี่หนูสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผล รอยถลอก

อ่านเพิ่มเติม...

ซิฟิลิส

ส่วนใหญ่มักพบในผู้ชาย โดยผู้ป่วยซิฟิลิสจะมีอาการหลายแบบ ขึ้นอยู่กับระยะของโรค

อ่านเพิ่มเติม...

หนองใน

หนองในเป็นโรคติดต่อโดยการร่วมเพศเป็นสำคัญ ถ้ามีการร่วมเพศทางปากหรือทวารหนัก

อ่านเพิ่มเติม...

หนองในเทียม

มักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ (โดยไม่สวมถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์)

อ่านเพิ่มเติม...

กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง

เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์ หรือสัมผัสกับหนองจากบาดแผล

อ่านเพิ่มเติม...

แผลริมอ่อน

หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 4-7 วัน อาการที่อวัยวะเพศจะเริ่มจากการเป็นตุ่มนูนและมีอาการเจ็บ

อ่านเพิ่มเติม...

โรคเริมที่อวัยวะเพศ

มีเพศสัมพันธ์ขณะที่อีกฝ่ายกำลังเป็นเริมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ปกติ ทางปาก หรือทางทวารหนัก

อ่านเพิ่มเติม...

โรคหูดหงอนไก่

อาการของหูดหงอนไก่ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือติ่งเนื้อลักษณะคล้ายดอกกะหล่ำ

อ่านเพิ่มเติม...

โรคอุจจาระร่วง

ติดต่อโดยการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อนมาจากอุจจาระของผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม...

โรคเท้าช้าง

โรคเท้าช้างแพร่เชื้อโดยยุงที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อาการระยะเริ่มต้นจะสังเกตได้จากอาการมีไข้

อ่านเพิ่มเติม...

โรคเอดส์

อาการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันโดยปกติ คือ เป็นไข้ เจ็บคอ ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว และมีผื่นแดง

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)

ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคันร่วมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

การติดต่อจากสัตว์สู่คน คนจะได้รับเชื้อไวรัสอีโบลาจากสารหลั่งของสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

โรคเมอร์ส

อาการของโรคเมอร์สมักเกิดภายใน 2 - 14 วันหลังได้รับเชื้อ (ส่วนใหญ่ประมาณ 5 - 6 วัน)

อ่านเพิ่มเติม...

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โดยทั่วไปไวรัสซิกา ต้องการพาหะนำโรคที่จะติดเชื้อมาสู่คน ได้แก่ ยุงลาย

อ่านเพิ่มเติม...

โรคมือ เท้า ปากเปื่อย

อาการเริ่มต้นของโรคมือเท้าปากจะคล้ายไข้หวัด คือ มีตุ่มใส หรือแผลร้อนในเกิดขึ้นหลายแผลในปาก

อ่านเพิ่มเติม...

โรคปอดบวม ปอดอักเสบ

ปอดบวมเกิดขึ้นได้จากที่มีเชื้อโรคเข้าสู่เนื้อปอด เกิดจากการหายใจหรือสำลักเอาเชื้อโรคเข้าไปในปอด

อ่านเพิ่มเติม...

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ติดต่อโดยการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยทางการหายใจ ไอ จาม อุจจาระ ปัสสาวะ

อ่านเพิ่มเติม...

ฝีในตับ

มีไข้ อาจจะหนาวสั่น บางรายอาจจะมีอาการปวดที่ชายโครงขวา

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้เด็งกี่

ไข้เด็งกี่มักแสดงอาการระหว่าง 3-14 วันหลังถูกยุงมีเชื้อกัดอาการที่มักเกิดขึ้น ได้แก่ ไข้ ปวดหัว

อ่านเพิ่มเติม...

ไข้ดำแดง

แรกเริ่มผู้ป่วยจะมีไข้สูงฉับพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว

อ่านเพิ่มเติม...

พยาธิใบไม้ในตับ

ติดต่อด้วยการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนระยะติดต่ออยู่ กินดิบๆ หรือสุกๆดิบๆ

อ่านเพิ่มเติม...

งูสวัด

การติดต่อของโรคงูสวัด สามารถติดต่อได้โดยการสัมผัส อาการงูสวัดมักจะเริ่มต้นขึ้นจากบริเวณเล็ก ๆ

อ่านเพิ่มเติม...

เมลิออยด์

เชื้อที่อยู่ในดิน น้ำ เข้าสู่รางกายผ่านทางบาดแผล และการหายใจ

อ่านเพิ่มเติม...