กาฬโรค
อาการ

 โรคกาฬโรคแบ่งออกตามกลุ่มอาการได้สามแบบคือ
 1.Bubonic plague เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด อาการจะแสดงออกหลังจากถูกหมัดหนูกัดแล้ว 2-8 วัน เชื้อโรคจะเคลื่อนไปยังต่อมน้ำเหลืองที่ใกล้ที่สุด จะทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตขนาด 1-10 ซม ลักษณะต่อมน้ำเหลืองจะ บวม แดง กดเจ็บ ซึ่งอาจจะปวดมากจนขยับแขนหรือขาไม่ได้ ตำแหน่งที่เกิดมักจะเป็นบริเวณขาหนีบ หรือรักแร้อาการที่สำคัญได้แก่
   -ต่อมน้ำเหลืองโต กดเจ็บ แดง
   -ไข้สูงหนาวสั่น
   -ปวดศีรษะ
   -ปวดกล้ามเนื้อ
2.Septicemic plague เป็นชนิดที่เชื้อเข้ากระแสเลือด ภาวะนี้มักจะเป็นโรคแทรกซ้อนจากชนิดต่อมน้ำเหลืองอักเสบ อาการที่สำคัญได้แก่
   -ไข้สูง หนาวสั่น
   -ปวดท้อง คลื่นไส้ และท้องเสีย
   -เลือดออกในปาก จมูก ก้น
   -เกิดภาวะช็อก shock
   -มักจะมีการเน่าของนิ้วที่เกิดจากการขาดเลือด
3.Pneumonic plague เป็นชนิดที่พบได้น้อยที่สุด เกิดจากการที่เราสูดเอาเชื้อที่อยู่ในอากาศ เป็นชนิดที่รุนแรงและอาจจะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว อาการที่สำคัญ
   -ไข้สูง
   -อ่อนแรง
   -ไอ มีเสมหะ เหนื่อย เจ็บหน้าอก
   -คลื่นไส้อาเจียน

การติดต่อ

 เชื้อนี้สามารถแพร่จากสัตว์ไปสู่สัตว์ หรือจากสัตว์ไปสู่คนได้โดยการติดต่อโดยการที่หมัดหนูมีเชื้อโรคกัดคน อ่านที่นี่ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางหายใจจากคนหรือสัตว์ที่ป่วยเป็นกาฬโรคปอด

กลุ่มเสี่ยง

  สามารถพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย

พฤติกรรมเสี่ยง

 1.ใกล้ชิดกับคนป่วยหรือสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้
 2.ถูกหมัดกัดในพื้นที่มีการระบาดของโรค
 3.เมื่อคุณเดินทางเข้าแหล่งระบาด การป้องกันอื่นๆ

การป้องกัน

 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมจะช่วยไม่ให้คนถูกหมัดหนูกัด การปรับที่สำคัญได้แก่
 1.มีแหล่งที่ทิ้งขยะและมีฝาปิดมิดชิด และมีระบบทำลายขยะ ไม่มีการกองขยะซึ่งเป็นแหล่งอาหารของหนู
 2.หนูมักจะพักตามตลาดสด จะต้องไม่ทิ้งขยะ และกำจัดแหล่งที่พักของหนู
 3.ไม่สัมผัสสัตว์ป่วยหรือสัตว์ตาย หากจำเป็นให้สวมถุงมือยาว
 4.กำจัดหนู กำจัดแหน่งที่พักของหนู ทิ้งขยะให้เรียบร้อย
 5.หากมีสัตว์เลี้ยงต้องใช้ยาฆ่าหมัดเป็นระยะ
 6.ระวังเด็ก หรือผู้ใหญ่เมื่อออกนอกบ้านโดยเฉพาะในแหล่งที่มีการระบาดไม่ใกล้ชิดกับสัตว์ฟันแทะทั้งหลาย และทายากันหวัดที่มารูปภาพ : http://beezab.com/
ที่มาวีดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=dK-IIcaPOKA