โรคที่เกิดตามประเพณี/เทศกาล

สงกรานต์

อากาศที่ร้อนอบอ้าวและน้ำเย็นที่สาดใส่กัน ทำให้ร่างกายเปียกชื้นเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดโรคปอดบวม

อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีบุญบั้งไฟ

เกิดจากจากการจุดบั้งไฟที่ขาดการควบคุมและการผลิตบั้งไฟไม่ได้คุณภาพรวมถึงการที่คนดูอยู่ในบริเวณที่ใกล้

อ่านเพิ่มเติม...

เทศกาลกินเจ

สารปนเปื้อนในผักและผลไม้ ซึ่งสารเหล่านี้ ก็เป็นพวก สารพิษตกค้างจากย่าฆ่าแมลงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้

อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณียี่เป็ง

ผู้ที่ต้องการปล่อยโคมลอย ควรปล่อยโคมในสถานที่โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางอย่างสายไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีแข่งเรือ

ความประมาทที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเรือล่มหรือเรือชนกันแล้วทำให้เกิดปัญหาการจมน้ำตามมา

อ่านเพิ่มเติม...

แห่เทียนพรรษา

การแห่เทียน จะต้องเดินขบวนแห่ท่ามกลางแสงแดดและอากาศที่ร้อนอบอ้าว

อ่านเพิ่มเติม...

คอนเสิร์ต

ที่จัดแสดงควรมีระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบสปริงเกอร์ และไม่ควรมีประตูเข้า-ออกเพียงแค่ประตูเดียว

อ่านเพิ่มเติม...

ลอยกระทง

แหล่งน้ำนิ่งที่ใช้ลอยกระทง น้ำนั้นมีสิทธิ์กลายเป็นน้ำเน่ารวมเชื้อได้มาก

อ่านเพิ่มเติม...

บวช

ในงานบวชจะต้องมีขบวนแห่ตั้งแต่บนท้องถนน ซึ่งทำให้การจราจรติดขัดและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมา

อ่านเพิ่มเติม...

แต่งงาน

การเดินขบวนแห่ขันหมากท่ามกลางแสงแดดทำให้มีโอกาศเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดด

อ่านเพิ่มเติม...

นบพระเล่นเพลง

เนื่องจากประเพณีนบพระเล่นเพลงมีการจัดการแสดงในเวลากลางคืน ซึ่งอาจเป็นเวลาที่มียุงลายชุกชุม

อ่านเพิ่มเติม...

อุ้มพระดำน้ำ

ผู้ที่อัญเชิญพระลงดำน้ำเกิด สำลักน้ำได้และเมื่อเชื้อเข้าไปในปากหรือโพรงจมูก

อ่านเพิ่มเติม...

แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่

มีโอกาสที่จะต้องอยู่ใกล้กับคนเป็นไข้หวัด มีการไอหรือหายใจรดกัน

อ่านเพิ่มเติม...