คลังภาพสื่อความรู้

โรคแอนแทรกซ์

ดาวโหลด...

โรคฝีในตับ

ดาวโหลด...

โรคกล้ามเนิ้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน

ดาวโหลด...

โรคอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน

ดาวโหลด...

โรคบูเซโลสิส

ดาวโหลด...

โรคอหิวาตกโรค

ดาวโหลด...

โรคสุกใส

ดาวโหลด...

โรคแผลริมอ่อน

ดาวโหลด...

โรคพิษจากการรับประทานมัยสำปะหลัง

ดาวโหลด...

โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก

ดาวโหลด...

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ดาวโหลด...

โรคแคปิลลาเรีย

ดาวโหลด...

โรคอุจจาระร่วง

ดาวโหลด...

โรคบิด บาซิลลารี่

ดาวโหลด...

โรคบิด อมีบิค

ดาวโหลด...

โรคไข้คอตีบ

ดาวโหลด...

โรคไข้เลือดออก(DHF)

ดาวโหลด...

โรคไข้เลือดออกช็อค(DSS)

ดาวโหลด...

โรคพิษจากยารักษาโรค

ดาวโหลด...

โรคไข้เลือดออกเด็งกี่

ดาวโหลด...

โรคบิด(รวมทุกรหัส)

ดาวโหลด...

โรคไข้เลือดออก(รวมทุกรหัส)

ดาวโหลด...

โรคไข้เอนเทอริค

ดาวโหลด...

โรคไข้สมองอักเสบ

ดาวโหลด...

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากเชื้อพยาธิ

ดาวโหลด...

โรคเอนเทอริค(รวมทุกรหัส)

ดาวโหลด...

โรคไข้สมองอักเสบ(รวมทุกรหัส)

ดาวโหลด...

โรคจากการประกอบอาชีพ(รวมทุกรหัส)

ดาวโหลด...

โรคอาหารเป็นพิษ

ดาวโหลด...

โรคเท้าช้าง

ดาวโหลด...

โรคหนองใน

ดาวโหลด...

โรคพิษจากแก๊ส สารไอระเหย

ดาวโหลด...

โรคเริมที่อวัยวะเพศ

ดาวโหลด...

โรคตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด

ดาวโหลด...

โรคไวรัสตับอักเสบ A

ดาวโหลด...

โรคไวรัสตับอักเสบ B

ดาวโหลด...

โรคไวรัสตับอักเสบ C

ดาวโหลด...

โรคตาแดง

ดาวโหลด...

โรคตับอักเสบ D

ดาวโหลด...

โรคตับอักเสบ E

ดาวโหลด...

โรคมือเท้าปาก

ดาวโหลด...

โรคงูสวัด

ดาวโหลด...

โรคตับอักเสบ(รวมทุกรหัส)

ดาวโหลด...

โรคไข้หวัดใหญ่

ดาวโหลด...

โรคไข้สมองอักเสบ (เจแปนนีสบี)

ดาวโหลด...

โรคลิชมาเนียที่อวัยวะภายใน

ดาวโหลด...

โรคเรื้อน

ดาวโหลด...

โรคกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง

ดาวโหลด...

โรคแลปโตสไปโรซิส ฉี่หนู

ดาวโหลด...

โรคพิษจากสารตะกั่ว

ดาวโหลด...

โรคพยาธิใบไม้ในตับ

ดาวโหลด...

โรคไข้กาฬหลังแอ่น

ดาวโหลด...

โรคหัด

ดาวโหลด...

โรคหัดที่มีโรคแทรก

ดาวโหลด...

โรคมาลาเรีย

ดาวโหลด...

โรคพิษจากโลหะหนัก

ดาวโหลด...

โรคคางทูม

ดาวโหลด...

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ดาวโหลด...

โรครับประทานเห็ดมีพิษ

ดาวโหลด...

โรคเมลิออยไดสิส

ดาวโหลด...

โรคหัด(รวมทุกรหัส)

ดาวโหลด...

โรคหนองในเทียม

ดาวโหลด...

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

ดาวโหลด...

โรคไข้รากสาดเทียม

ดาวโหลด...

โรคไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

ดาวโหลด...

โรคโปลิโอมัยติส ไข้ไขหลังอักเสบ

ดาวโหลด...

โรคไอกรน

ดาวโหลด...

โรคปอดบวม ปอดอักเสบ

ดาวโหลด...

โรควัณโรคปอด(ที่ตรวจพบเชื้อ)

ดาวโหลด...

โรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ดาวโหลด...

โรคพิษจากปิโตเลียม

ดาวโหลด...

โรคปอดจากการประกอบอาชีพ

ดาวโหลด...

โรคจากปัจจัยทางกายภาพ

ดาวโหลด...

โรคหัดเยอรมัน

ดาวโหลด...

โรคพิษสุนัขบ้า

ดาวโหลด...

โรคไรน์ซินโดรม

ดาวโหลด...

โรคซิฟิลิส

ดาวโหลด...

โรคสครับไทฟัส

ดาวโหลด...

โรคงูกัด

ดาวโหลด...

โรคฆ่าตัวตาย

ดาวโหลด...

โรคไข้ดำแดง

ดาวโหลด...

โรคไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(หูดับ)

ดาวโหลด...

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(รวมทุกรหัส)

ดาวโหลด...

โรคไข้รากสาดน้อย

ดาวโหลด...

โรคบาดทะยัก

ดาวโหลด...

โรควัณโรคเยื้อหุ้มสมอง

ดาวโหลด...

โรควัณโรคระบบอื่นๆ

ดาวโหลด...

โรคทริคิโนสิส

ดาวโหลด...

โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด

ดาวโหลด...

โรคแผลปากหมู

ดาวโหลด...

โรควัณโรค(รวมทุกรหัส)

ดาวโหลด...

โรคบาดทะยัก(รวมทุกรหัส)

ดาวโหลด...

โรคบิด ไม่ระบุ

ดาวโหลด...

โรคคุดทะราดระยะติดต่อ

ดาวโหลด...

โรคอาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม

ดาวโหลด...

โรคพยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธ์และทางเดินปัสสาวะ

ดาวโหลด...

โรคโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ดาวโหลด...

โรคโลนที่อวัยวะเพศ

ดาวโหลด...

โรคหูดข้าวสุก

ดาวโหลด...

โรคไข้เอนเทอโรไวรัส

ดาวโหลด...

โรคไข้หวัดนก

ดาวโหลด...

โรคโควิด19

ดาวโหลด...

โรคเบาหวาน

ดาวโหลด...

โรคความดันโลหิตสูง

ดาวโหลด...

โรคอ้วน

ดาวโหลด...

โรคไตเสื่อม

ดาวโหลด...

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ดาวโหลด...

โรคหลอดเลือดสมองตีบ

ดาวโหลด...

โรคถุงลมโป่งพอง

ดาวโหลด...

โรคมะเร็งเต้านม

ดาวโหลด...

โรคมะเร็งปากมดลูก

ดาวโหลด...

โรคตับแข็ง

ดาวโหลด...

โรคกินหวาน

ดาวโหลด...

โรคจมน้ำ

ดาวโหลด...

โรคกินเค็ม

ดาวโหลด...

โรคมะเร็งปอด

ดาวโหลด...

โรคมะเร็งตับ

ดาวโหลด...

โรคเกาต์

ดาวโหลด...

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ดาวโหลด...