EOC

DPC. 3

 
Untitled Document

 

ลำ

ดับ

ระดับ

EOC

โรค

Event-based surveillance

อัตราป่วย/อัตราตาย

Determinants

Behavioral

risk

Program

Response

วันที่

รายงาน

สถานะ

EOC

1 EOC0 โรคเบาหวาน ไม่พบเหตุการณืผิดปกติ 2016-12-29 14:11:38 กำหนดแล้ว
2 EOC0 โรคเบาหวาน ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ 2016-12-29 14:10:18 กำหนดแล้ว
3 EOC0 NCDs (DM HT CVD) ไม่มีเหตุการณืผิดปกติ 2016-12-29 14:01:20 กำหนดแล้ว
4 โรคอาหารเป็นพิษ จากการเฝ้าระวังโดยทีม SAT ตั้งแต่วันที่ 8-28 ธ.ค. 59 สคร.3 ได้รับรายงานแจ้งการระบาดโรคอาหารเป็นพิษ ทั้งหมด 10 เหตุการณ์ เริ่มพบกระจายทุกจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือบริเวณที่มีเด็กอยู่รวมกัน
พบการระบาดในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 เหตุการณ์ (อ.ตากฟ้า ท่าตะโก และตาคลี) จังหวัดชัยนาท 1 เหตุการณ์ (อำเภอมโนรมย์) จังหวัดอุทัยธายี (อ.เมือง และทัพทัน) จังหวัดกำแพงเพชร (อ.โกสัมพีนคร และอ. เมือง) และจังหวัดพิจิตร อ.ดงเจริญ และ อ.วังทรายพูน)
1. การระบาดอาหารเป็นพิษใน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
วันที่ 8 ธ.ค. เวลา 15.30 น. ได้รับแจ้งจาก รพ.ตากฟ้า ว่า เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม 2559 มีผู้ป่วยเด็กมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลว จำนวน 4 ราย มารับการตรวจที่ ER รพ.ตากฟ้า ซึ่งมี 2 ราย เป็นพี่น้องกัน อีก 2 ราย ไม่มีความเกี่ยงโยงกัน ต่อมาในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวอีก 5 รายเป็นแพทย์ 2 ราย (เป็นสามี ภรรยากัน ส่วนสามี admit) พยาบาล 1 ราย ผู้ช่วยพยาบาล 1 ราย และ จนท.ห้องบัตร 1 ราย ขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงที่สงสัยได้

2. การระบาดของอาหารเป็นพิษ ต.สำนักขุณเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 9.ธค.59 เวลา 15.00 น. ได้รับแจ้งจาก สสจ.พิจิตร ว่าพบการระบาดอาหารเป็นพิษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร มีเด็กป่วย จำนวน 11 ราย โดย วันที่ 7 ธ.ค. 59 ป่วย 6 ราย วันที่ 8 ธ.ค.59 ป่วย 5 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดอายุ 3-4 ขวบ มีอาการ อาเจียน, ปวดท้อง,มีไข้ , ถ่ายเหลว รายแรกเริ่มป่วยเวลาประมาณ 14.00 น.ของวันที่ 7ธ.ค.59 ด้วยอาการอาเจียน พื้นที่ได้ลงสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำใช้ในโรงเนียน ,นมโรงเรียน และน้ำแข็งที่ใช้แช่นมโรงเรียน ส่งตรวจที่ ศวก.นครสวรรค์

3. การระบาดของอาหารเป็นพิษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
วันที่ 9 ธ.ค.59 เวลา 16.30 น.ได้รับเเจ้งจาก รพ.ท่าตะโก ว่าพบการระบาดอาหารเป็นพิษ ใน รร.ชุมชนวัดหัวถนนใต้ เด็กนักเรียนเริ่มป่วยในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00น. เป็นต้นไป มีอาการ อาเจียน คลื่นไส้ มีไข้ ถ่ายเหลว ผู้ปกครองได้พาเด็กมารักษา ตามคลินิก ,รพ.สต. และ รพ.ท่าตะโก เบื้องต้นขณะนี้ มีผู้ป่วยจำนวน 30 กว่าราย โดยประมาณ (ประมาณการจากเด็กที่ขาดเรียนวันนี้) เด็กที่เป็นป่วยมากที่สุด อยู่ในช่วงชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 พื้นที่ได้ลงสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างที่สงสัยส่งตรวจ ศวก.นครสวรรค์

4. การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ อ. โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษใน ศพด. ทั้งนี้เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 59 แต่พื้นที่ไม่ได้มีการแจ้งไปที่สสจ. และ สคร. แต่ได้ลงดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคแล้วในวันที่ 9 ธ.ค. 59 พบผู้ป่วยจำนวน 9 ราย มีอาการอาเจียน ถ่าย ปวดท้อง ไม่มีรายใดอาการรุนแรง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างอาหารและนมที่สงสัยได้เนื่องจากกินหมดแล้ว วันนี้ทุกรายหายเป็นปกติและมาเรียนตามปกติ

5. การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
กรณีอาหารเป็นพิษ รร.เทศบาลหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท พบผู้ป่วยจำนวน 8 ราย อาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง รายแรกเริ่มป่วยเวลา 18.45 รายสุดท้าย เริ่มป่วยเวลา 22.25 วันที่ 14 ธ.ค.59 เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล1=1 ราย ชั้นอนุบาล2 = 1 ราย ชั้นอนุบาล3 = 1ราย ชั้นป.1= 3 ราย และชั้นป.2 = 2ราย

6. การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พบเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนเจริญสุข ที่เข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายลูกเสือหนองปลิง เกิดอาการอาหารเป็นพิษจำนวน 45 ราย โดยรายแรกเริ่มป่วยวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 20.00น. ด้วยอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ปวดมวลท้อง บางรายมีถ่ายเหลว ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จนเวลา 08.00น. มีผู้ป่วยด้วยอาการเดียวกันรวมจำนวน 22 ราย ทางครูผู้ดูแลจึงประสานโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อนำเด็กเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จากการหาผู้ป่วยเพิ่มพบเด็กที่มีอาการเล็กน้อยจำนวน 23 รายรวมผู้ป่วยมีอาการทั้งสิ้น 45 ราย

ึ7. การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
พบนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านดงยางใต้ ม.3 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี พบผู้ป่วยจำนวน 10 ราย ส่วนใหญ่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง เริ่มป่วยเวลา 15.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 59 ไปรักการรักษาที่คลินิก เบื้องต้นทีมลงพื้นที่สอบสวนและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การระบาดอาหารเป็นพิษในโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร วันที่ 22 ธันวาคมทีม sat ได้รับแจ้งจาก สสจ.พิจิตรว่าพบผู้ป่วยจำนวน 25 ราย admit 2 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการนำคือ อาเจียน,ปวดท้อง,ถ่ายเหลว/ถ่ายเป็นน้ำ,ไข้ ผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการวันที่ 21 ธ.ค.59 เวลาประมาณ 14.00 น. ยังไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงที่สงสัย

8. การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
พบผู้ป่วยจำนวน 25 ราย admit 2 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการนำคือ อาเจียน,ปวดท้อง,ถ่ายเหลว/ถ่ายเป็นน้ำ,ไข้ ผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการวันที่ 21 ธ.ค.59 เวลาประมาณ 14.00 น. ยังไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงที่สงสัย

9. การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ อ. ตาคลี จ.นครสวรรค์
นักเรียนโรงเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียนจงซันเซียะเชียว เขตเทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พบอาหารเป็นพิษ พื้นที่ลงสอบสวนพบว่ามีจำนวน 3 ราย รักษาเป็นผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59 เป็นเด็กนักเรียนชั้น ป.4 และป.5 มีอาการอาเจียน ท้องเสีย จากการซักประวัติการรับประทานอาหารผู้ปกครองจัดหาหรือซื้อให้รับ ประมาน อาหารที่ทานร่วมกันคือนมพลาสเจอร
ไรส์ ที่โรงเรียนแจกและดื่มน้ำจากน้ำดื่มในโรงอาหารและวันที่ 22 ธ.ค. 59 เพิ่มอีก จำนวน 2 ราย เป็นเด็กชั้นอนุบาลรับประมานอาหารของโรงเรียน เป็นแกงจืดผักกาดหมูสับ และไข่ตุ๋น และยังได้รับประทานนมของโรงเรียนอีกด้วย แพทย์สั่งพักที่โรงพยาบาล เพื่อสังเกตุอาหาร ด้วยอาการอาเจียนและท้องเสีย

10. การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ อ. ทัพทัน จ.ชัยนาท
พบผู้ป่วย 6 ราย เป็นนักเรียน ร.ร.อนุบาลทัพทัน มีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว โดยมีอาการอาเจียนเป็นอาการนำ ผู้ป่วยรายแรกมีเริ่มมีอาการ ประมาณ 10.00 น เป็นผู้ป่วย OPD case พื้นที่ได้ลงพื้นที่สอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า โรงเรียนอนุบาลทัพทันได้จัดกีฬาสีในช่วงวันที่ 21-23 ธ.ค.59 โดยมีโรงเรียนอื่นเข้าร่วมด้วย โดยแต่ละโรงเรียนได้จัดเตรียมอาหารโดยแม่ครัวแต่ละโรงเรียน จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมพบผู้ป่วย 26 ราย เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทัพทัน ทั้ง 26 ราย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Food Poisoning จำนวนทั้งสิ้น 5314 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 176.07 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือจังหวัด พิจิตร อัตราป่วยเท่ากับ 242.37 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัด นครสวรรค์, จังหวัด กำแพงเพชร, จังหวัด อุทัยธานี, จังหวัด ชัยนาท, อัตราป่วยเท่ากับ 209.73 , 137.43 , 125.77 , 91.68 , ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 2016-12-27 20:15:58 ยังไม่กำหนด
5 โรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ไม่พบการรายงานสถานการณ์ผิดปกติของโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อมูล 2016-12-27 19:24:14 ยังไม่กำหนด
6 การบาดเจ็บจากการทำงาน ไม่พบการรายงานสถานการณ์ผิดปกติของโรคจากการบาดเจ็บจากการทำงาน ไม่มีข้อมูล 2016-12-27 19:23:44 ยังไม่กำหนด
7 EOC0 โรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่พบการรายงานสถานการณ์ผิดปกติของโรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่มีข้อมูล 2017-01-30 10:39:05 กำหนดแล้ว
8 EOC0 19 สาเหตุการบาดเจ็บ ไม่พบการรายงานสถานการณ์ผิดปกติจากโรค 19 สาเหตุการบาดเจ็บ ไม่มีข้อมูล 2016-12-27 20:16:30 กำหนดแล้ว
9 ตกน้ำ,จมนำ ตั้งวันที่ 8-28 ธ.ค.59 สรค. 3 ได้รับแจ้งเหตุการณ์จมน้ำ 1 เหตุการณ์ ที่จังหวัด กำแพงเพชร คือ
วันที่ 20 ธ.ค.59 เกิดเหตุเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ 1 ราย ที่ ต. นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผู้เสียชีวิตเป็น เพศหญิง อายุ 11 ปี ว่ายน้ำไม่เป็น ได้ลงเล่นน้ำกับเพื่อนอีก 2 คน ที่สระน้ำข้างหมู่บ้าน ความลึก 3 เมตร ห่างจากบ้านประมาณ 500 เมตร โดยเด็กเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ 1 ในนั้นมีว่ายน้ำเป็น 1 คน จึงช่วยเพื่อนไว้ได้แค่ 1 คน
จากฐานข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบผู้เสียชีวิตจากการตกน้ำจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 25 ราย อัตราการเสียชีวิต 4.90 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดได้แก่จังหวัดพิจิตร อัตราการเสียชีวิต 6.59 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี อัตราการเสียชีวิต 5.08, 4.55, 3.87 และ 3.46 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 2016-12-27 19:20:22 ยังไม่กำหนด
10 อุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งแต่วันที่ 8-28 ธันวาคม 2559 สคร. 3 ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ 1 เหตุการณ์ คือ
เมื่อเวลา 03.45 วันที่ 22 ธค.59 เกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ บริเวณมอกล้วยไข่ ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ลาดกระบัง นั่งรถบัสเหมา 4 คันเพื่อไปกิจกรรมค่ายอาสา ที่จ.เชียงใหม่ พบผุ้บาดเจ็บทั้งหมด 43 ราย ชาย 29 ราย หญิง 14 ราย ระดับความรุนแรง สีแดง 2 คน สีเหลือง 10 คน สีเขียว 31 คน Admit 12 คน กลับบ้านได้ 31 คน จากผลการสอบสวนครั้งนี้ คาดว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากความประมาท และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ น่าจะเกิดจากผู้ขับรถพักผ่อนไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการเดินทางระยะไกล ทำให้หลับใน
จากฐานข้อมูล ของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติการจราจรทางถนน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 554 ราย อัตราตายเท่ากับ 18.34 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีอัตราตายสูงสุด ได้แก่จังหวัดชัยนาท อัตราตายเท่ากับ 26.41 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดกำแพงเพชร อัตราตายเท่ากับ 22.22, 15.68, 14.40 และ 13.11 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 2016-12-27 19:07:22 ยังไม่กำหนด

 

« Previous 1 2 3 4 5 39 Next »

 

 

 

 

Copyright © 2008 Your Company Name HomeServicesPortfolioBlogEco Web Design by Studio7designs

Studio7designs