Website counter

สื่อความรู้การป้องกันโรคโควิด19 จากโรงเรียนสู่ชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โรคโควิด-19 สำหรับครู
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โรคโควิด-19 สำหรับครู
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน
มารู้จักโควิด-19 กันเถอะ
เชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายหนูไหม
หนูขังโควิด-19 ได้ไหม
หนูหยุดโควิด-19 ได้ไหม
หนูช่วยบอกต่อได้ไหม

สื่อวิดีโอประกอบการเรียนสำหรับเด็กนักเรียน

สื่อวิดีโอประกอบการเรียนสำหรับเด็กนักเรียน
มารู้จักโควิด-19 กันเถอะ
เชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายหนูไหม
การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี
คนที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัว
วิถีชีวิตใหม่ New Normal
หนูช่วยบอกต่อได้ไหม
ATK คืออะไรทำไมต้องตรวจATK
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620